پرینت
 • شرکت ماژان مکانیک پارس

 • شرکت ماژان مکانیک پارس

 • شرکت ماژان مکانیک پارس

 • شرکت ماژان مکانیک پارس

 • شرکت ماژان مکانیک پارس

خدمات تامین کالا

خدمات مهندسی

خدمات ساختمان و نصب

خدمات طراحی و مهندسی:

شرکت M.M.P خدمات مهندسی جامع و کاملی در خصوص پروژه های مختلف صنعتی و غیر صنعتی ارائه می نماید. با عنایت به تجارب با ارزش مهندسین این شرکت بویژه در زمینه صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ، این شرکت خدمات مهندسی ویژه و ارزشمندی در صنایع فوق الذکر ارائه می دهد که نتیجه و محصول این خدمات مطلوب، محقق شدن استانداردهای مرتبط بین المللی ، کاهش هزینه های مختلف در بخشهای تامین تجهیزات و اجرا و راه اندازی پروژه هایی با راندمان کاری بیشتر می باشد.

خمات طراحی و مهندسی این شرکت در رشته های مختلف ذیل ارائه می گردد:
 • مکانیک
 • پایپینگ
 • برق
 • کنترل و ابزاردقیق
 • فرآیند
 • سیویل
 • سازه
 • معماری
 • سیستمهای ایمنی
شایان ذکر است در هریک از رشته های مهندسی فوق الذکر ، خدمات مختلف مهندسی ذیل توسط این شرکت ارائه می گردد:
 • طراحی و مهندسی پایه
 • طراحی و مهندسی دیتیل
 • مهندسی خرید متریال و تجهیزات
 • کنترل و بررسی مدارک طراحی و مهندسی