پرینت
 • شرکت ماژان مکانیک پارس

 • شرکت ماژان مکانیک پارس

 • شرکت ماژان مکانیک پارس

 • شرکت ماژان مکانیک پارس

 • شرکت ماژان مکانیک پارس

خدمات تامین کالا

خدمات مهندسی

خدمات ساختمان و نصب

خدمات ساختمان و نصب :

شرکت M.M.P خدمات اجرایی ساختمان و نصب گسترده ای در پروژه های صنعتی و غیر صنعتی ارائه می دهد.کلیه پارامترهای مهم و اساسی در فعالیت های اجرایی از قبیل کیفیت، اجرای سریع، کاهش هزینه ها و بکارگیری تکنولوژی های جدید اجرایی توسط این شرکت مد نظر قرار می گیرد.فعالیت های اجرایی این شرکت در دیسیپلینهای مختلف ذیل ارائه می گردد:
 • مکانیک
 • پایپینگ
 • برق
 • ابزار دقیق و کنترل
 • سیستمهای ایمنی
 • سیویل و سازه
 • معماری